Klippkort

KlippkortPrisA
Klippkort, Maxtaxa
Säsongskort
HT Inne 2019 Maxtaxa Strötid

4500
4500
4500


 • Allmänt, gäller samtliga kort:Regler för klippkort
 • Bokning av speltid sker via www.matchi.se
 • Ett klipp berättigar till 1 timmes spel på bokad bana.
 • Klippkortet är personligt vilket innebär att innehavaren måste vara en av de som nyttjar den bokade speltiden.
 • För att köpa och inneha ett klippkort så krävs att man har ett Matchikonto/login, detta skaffar du via www.matchi.se/facilities/balstatk. På samma plats köper man även kortet
  Om ett befintligt eller nytt login inte ger möjlighet till köp av klippkort enligt ovan så beror det på att loginet behöver kopplas i vårt ”kundregister” (kontakta då , så ordnar vi det)
 • Bålsta tennisklubb äger rätt att återkalla klippkort om missbrukas i förhållande till gällande regler, ingen återbetalning utgår vid återkallat klippkort.
 • Missbruk kan också innebära avstängning från köp av framtida klippkort
 • Säsongskort/Maxtaxekort:
 • Allmänna regler, se ovan
 • Kan innehas av spelare som deltar i klubbens träningsverksamhet och för detta erlägger såkallad maxtaxa.
 • Kortet är giltigt under den termin (halvår) som kortet köps (Brytdatum 31/5 resp 31/12)
 • Kan nyttjas för att boka 1 timmes speltid per dygn.
 • Bokning kan endast göras för speltid under innevarande dygn.
 • Medlemskort:
 • Allmänna regler, se ovan
 • Kan innehas av spelare som är medlem i Bålsta tennisklubb
 • Kortet är giltigt under det kalenderår det köps

Icke medlemskort

 • Allmänna regler, se ovan
 • Kortet är giltigt under det kalenderår det köps

Inne/Utebanor, Sommar

 • Allmänna regler, se ovan
  Giltigt under det kalenderår det köps
  Giltigt för bokning av speltider på någon av de två utebanorna.
  Nyckel hämtas i klubbens sekretariat