Avgifter VT 2024

Barn (2016-2019)
1 x 40 minuter/vecka – 1200kr
2 x 40 minuter/vecka – 1900kr
3 x 40 minuter/vecka – 2500kr
4 x 40 minuter/vecka – 2700kr

Barn & Ungdomstennis (2007-2015)
1 tim / vecka – 2350kr
2 tim /vecka – 2850kr
3 tim /vecka – 3500kr
4 tim /vecka – 4500kr
5 tim /vecka – 5400kr
6 tim/ vecka – 6200kr
(Maxtaxa 7300kr/termin)

Vuxentennis (2005 och äldre)
1 tim/vecka – 3400kr
2 tim/vecka – 5400kr
3 tim/vecka – 7400kr