Avgifter VT 2022

Barn och Ungdomstennis (2005-2016)
1 x 40 minuter/vecka – 1620kr
2 x 40 minuter/vecka – 3000kr
3 x 40 minuter/vecka – 4200kr
4 x 40 minuter/vecka – 5200kr
5 x 40 minuter/vecka – 6100kr
6 x 40 minuter/vecka – 7000kr
7 x 40 minuter/vecka (Maxtaxa) – 7300kr
(Maxtaxa, frikort ingår + 100kr)

Vuxentennis (2005 och äldre)
1 x 60 minuter/vecka – 3000kr
2 x 60 minuter/vecka – 4400kr
Söndagar 09:00-10:00 – 2400kr

Padel Juniorer (Mån-Tors, 15:30-17:00)
1 x 45 minuter/vecka – 1350kr

Padel Juniorer (Ons-Tor, 17:00-19:00)
1 x 45 minuter/vecka – 1700kr

Padel Vuxna (Söndagar)
1 x 45 minuter/vecka – 2500kr