Avgifter HT 2022

Barn och Ungdomstennis (2006-2017)
1-2 x 40 minuter/vecka – 1920kr
3 x 40 minuter/vecka – 3000kr
4 x 40 minuter/vecka – 4200kr
5 x 40 minuter/vecka – 5200kr
6 x 40 minuter/vecka – 6100kr
7 x 40 minuter/vecka – 7000kr
(Maxtaxa, frikort ingår + 100kr)

Vuxentennis (2005 och äldre)
1 x 60 minuter/vecka – 2750kr
2 x 60 minuter/vecka – 4400kr

Padel (Måndag, 17:00-18:30)
1 x 90 minuter/vecka – 3000kr

Padel (Onsdag, 15:30-18:30)
1 x 60 minuter/vecka – 2600kr

Padel (Söndagar)
1 x 45 minuter/vecka – 2300kr
1 x 60 minuter/vecka – 2600kr