Avgifter HT 2021

Barn och Ungdomstennis (2005-2015)
1 x 40 minuter/vecka – 1300kr
2 x 40 minuter/vecka – 2400kr
3 x 40 minuter/vecka – 3360kr
4 x 40 minuter/vecka – 4165kr
5 x 40 minuter/vecka – 5000kr
6 x 40 minuter/vecka – 5800kr
7 x 40 minuter/vecka – 6350kr
8 x 40 minuter/vecka (Maxtaxa) – 7000kr

Vuxentennis (2005 och äldre)
1 x 60 minuter/vecka – 2400kr
2 x 60 minuter/vecka – 3900kr
Söndagar 09:00-10:00 – 2000kr

Padel (Söndagar)
1 x 45 minuter/vecka – 2500kr
1 x 60 minuter/vecka – 3000kr