Avgifter HT 2023

Barn (2015-2018)
1 x 40 minuter/vecka – 1100kr
2 x 40 minuter/vecka – 1800kr
3 x 40 minuter/vecka – 2300kr
4 x 40 minuter/vecka – 2700kr

Barn & Ungdomstennis (2006-2017)
1-2 x 40 minuter/vecka – 2050kr
3 x 40 minuter/vecka – 3100kr
4 x 40 minuter/vecka – 4000kr
4 x 40 minuter/vecka – 5300kr
6 x 40 minuter/vecka – 6200kr
(Maxtaxa 7300kr/termin)

Vuxentennis (2005 och äldre)
1 x 60 minuter/vecka – 3000kr
2 x 60 minuter/vecka – 5000kr