Stadgar

Nya stadgar antagna på Årsmötet 22 mars 2020.