Priser för banhyra, 2019

Tid

Medlem

Icke Medlem

Strötid vardagar 7-16 100kr 150kr
Strötid vardagar 16-22 150kr 150kr
Strötider helger Alla tider 150kr 150kr
Abonnemang vardagar 8-16 130kr 150kr
Abonnemang vardagar 16-22 180kr 210kr
Abonnemang helger Alla tider 180kr 210kr
Utomhus Alla tider End. klippkort. End. klippkort.