Priser för banhyra, 2020

Tid

Medlem

Icke Medlem

Strötid vardagar 7-16 140kr 180kr
Strötid vardagar 16-22 140kr 180kr
Strötider helger Alla tider 140kr 180kr
Abonnemang vardagar 8-16 140kr 180kr
Abonnemang vardagar 16-22 140kr 180kr
Abonnemang helger Alla tider 140kr 180kr
Utomhus Alla tider End. klippkort. End. klippkort.