Priser för banhyra, 2018

Tid

Medlem

Icke Medlem

Strötid vardagar 7-16 125 175
Strötid vardagar 16-22 175 225
Strötider helger Alla tider 175 225
Abonnemang vardagar 7-16 110 160
Abonnemang vardagar 16-22 160 210
Abonnemang helger Alla tider 160 210
Utomhus Alla tider 110 150
Klippkort Pris Antal klipp
Säsongskort/Maxtaxa 50 Obegr.
Träningskort, Junior 570 10
Träningskort, Junior/Familj 770 10
Träningskort, Vuxen 1470 10
Medlemskort 1 670 10
Icke medlemskort 2 200 10

Regler för klippkort

Allmänt, gäller samtliga kort:

 • Bokning av speltid sker via www.matchi.se
 • Ett klipp berättigar till 1 timmes spel på bokad bana.
 • Klippkortet är personligt vilket innebär att innehavaren måste vara en av de som nyttjar den bokade speltiden.
 • För att köpa och inneha ett klippkort så krävs att man har ett Matchikonto/login, detta skaffar på på www.matchi.se/facilities/balstatk. på samma plats köper man även kortet

  Om ett befintligt eller nytt login inte ger möjlighet till köp av klippkort enligt ovan så beror det på att loginet behöver kopplas i vårt ”kundregister” (kontakta då info@balstatk.se, så ordnar vi det)
 • Bålsta tennisklubb äger rätt att återkalla klippkort om missbrukas i förhållande till gällande regler, ingen återbetalning utgår vid återkallat klippkort.
 • Missbruk kan också innebära avstängning från köp av framtida klippkort

Maxtaxekort:

 • Allmänna regler, se ovan
 • Kan innehas av spelare som deltar i klubbens träningsverksamhet och för detta erlägger sk maxtaxa
 • Kortet är giltigt under den termin (halvår) som kortet köps (Brytdatum 30/6 resp 31/12)
 • Kan nyttjas för att boka 1 timmes speltid per dygn.
 • Bokning kan endast göras för speltid under innevarande dygn.

Träningskort, Junior:

 • Allmänna regler, se ovan
 • Kan innehas av spelare som deltar i klubbens träningsverksamhet
 • Max ålder 17 år
 • Kortet är giltigt under det kalenderår det köps

Träningskort, Junior/Familj:

 • Allmänna regler, se ovan
 • Kan innehas av spelare som deltar i klubbens träningsverksamhet
 • Max ålder 17 år
 • Kan nyttjas av samtliga medlemmar i kortinnehavarens familj, dock skall minst en spelare som deltar i spelet vara max 17 år
 • Med familj avses föräldrar, syskon och mor/farföräldrar
 • Kortet är giltigt under det kalenderår det köps

Träningskort, Vuxen:

 • Allmänna regler, se ovan
 • Kan innehas av spelare som deltar i klubbens träningsverksamhet
 • Kortet är giltigt under det kalenderår det köps

Medlemskort:

 • Allmänna regler, se ovan
 • Kan innehas av spelare som är medlem i Bålsta tennisklubb
 • Kortet är giltigt under det kalenderår det köps

Icke medlemskort

 • Allmänna regler, se ovan
 • Kortet är giltigt under det kalenderår det köps