Maxtaxa

De aktiva som väljer att delta i 8 st träningspass a 40 minuter/vecka når i och med detta den maximala terminsavgiften, sk ”Maxtaxa” (se avgifter här)

Klubben förbinder sig inte att tillhandahålla fler än 8 st träningspass per vecka till aktiv som betalar Maxtaxa, även om det i vissa fall kan förekomma. Antalet träningspass per vecka, utöver 8 st, är för varje termin avhängigt tillgång och efterfrågan på tränarresurser sett till hela klubbens verksamhet.

Utöver de 8 st tränarledda träningspassen/vecka (eller motsvarande) så medför Maxtaxa också följande:

  • Möjlighet att köpa klippkort av typen ”Säsongskort”  vilket ger obegränsad tillgång till outnyttjade bantider, dock med begränsad framförhållning (se detaljer här)
  • Möjlighet att köpa bollar i klubbens shop till inköpspris
  • Fri tillgång till klubbens bollmaskin