Kategorier
Nyheter

18/4-20 ; Corona-uppdatering.

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillfälligt förbjudit de sammankomster/tillställningar där över 50 personer samlas samtidigt. De arrangemang där det är färre deltagare får genomföras, men då på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten anser att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, därför ska idrott och träning fortsätta. Då behöver man dock anpassa aktiviteten för att minimera riskerna för smitta. Alla arrangörer ska göra en riskbedömning och anpassa all aktivitet och alla tillställningar.

Generella råd:
Den som är sjuk, även med milda symtom, ska helst stanna hemma en-två dagar efter tillfrisknande. Blir man sjuk under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt!
Personer över 70 bör undvika offentliga miljöer och minska social kontakt.(Vid våra tävlingar är det lämpligt att personer över 70 stannar hemma!)
Minska moment med närkontakt. Vid tävling behöver ni ej skaka hand med varandra vid matchens slut, hitta ett annat sätt att tacka för matchen.
Vi uppmanar till gärna byta om/duscha hemma efter avslutad träning/match hos oss.
Tvätta händerna så ofta ni kan, använd gärna även handsprit om ni har möjlighet.
Undvik att stå för nära varandra, både nere på banan och uppe på läktaren!

Vi har försökt begränsa antalet deltagare till våra tävlingar för att undvika att vi blir för många i och runt tennishallen. Vi har även tilltagit extra ordinär städning.

Har ni ytterligare frågor, vänligen hör av er till oss via mail.