MÖTE 2/6 PÅ KLUBBEN

Hej alla spelare och föräldrar,

Som ni kanske har märkt under de senaste två terminernas gång så har personalstyrkan minskat ganska kraftigt, från tre heltidsanställda till att det nu bara är jag kvar. Då vi inte har dragit ned på aktiviteterna och tempot medför detta tyvärr lite administrativa missar då och då pga av att jag helt enkelt inte hinner med. Jag ber om ursäkt för det. Men det som jag hoppas kan väga upp är min vilja att göra denna tennisklubb så attraktiv det bara går att göra den, oavsett spelnivå eller ambitionsnivå. Jag har under de senaste månaderna arbetat fram en ny klubbmall för Bålsta tennisklubb, där jag på tydligast möjliga sätt kommer att förklara den nya modellen och röda tråden jag anser att en bra förening, i allmänhet, och vår fantastiska tennisklubb i synnerhet bör ha. Den kommer att sträcka sig från minitennis till förberedande ATP/WTA-klass via ett antal hållplatser. Alla tankar och idéer bygger på min erfarenhet av 10 år i tennistränaryrket, 15 år som aktiv tennisspelare och diverse utbildningar och de nyaste och forskningsdatan.

Därför vill jag nu kalla ner alla föräldrar till ett möte/presentation av den nya planen på FREDAGEN DEN 2/6 kl 17:30. Jag hoppas verkligen att alla kan närvara och jag tar gärna frågor och synpunkter efter presentationen.

Jag hoppas att alla känner att man kommer att ha en klar bild för sig hur tennisklubben är uppbyggd, hur den röda tråden rör sig genom leden och att man är laddad för att vara en dela av den fantastiska förening  som BTK är efter detta möte.

Ni får gärna sprida vidare detta utifall jag har inte har alla mejladresser.

Ni är mer än välkomna,

Marcus

tennis racket

Välkommen till Bålsta TK

För att spela på någon av klubbens 5 banor så krävs att man har bokat och betalat för den bana man avser att nyttja.
Detta gör man genom att gå in på www.matchi.se och där följa instruktionerna.

Alla tider som är lediga finns tillgängliga för bokning via www.matchi.se alla övriga tider är reserverade för klubbens träning och tävlingsverksamhet.

Som deltagare i någon av klubbens träningsgrupper har man rätt att spela på lediga tider* utan att boka eller betala under följande förutsättningar:
– Om man har betalat sk. ”maxtaxa” för träning
eller
– Om 2-4 barn/ungdomar (upp till 16 års ålder) som alla deltar i klubbens träningsverksamhet spelar med varandra (för yngre barn skall vuxen närvara i anslutning till banan under spelet)
eller
– Om 1 barn/ungdom (upp till 16 års ålder) som deltar i klubbens träningsverksamhet spelar med sin förälder/annan vuxen (Den vuxne betalar då för halv banhyra, betalas till swish 123 042 88 47)
*) Betalande spelare samt klubbens tränings/tävlingsverksamhet har alltid företräde till banorna

Bålsta tennis klubb drivs som en ideel verksamhet och är mycket beroende av de intäkter som kan genereras.
Pga av detta är det givetvis självklart att alla kommer ihåg att betala för spel på banorna

Om du har synpunkter på något av ovanstående så vänder du dig till styrelsen, inte till den tränarpersonal som för tillfället finns i hallen.
Styrelsen kan nås på telefon eller via SMS på nummer: 070-2661924 (dygnet runt)

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Bålsta TK.

Välkommen till Bålsta TK’s Shop

Betalning av varor eller tjänster som shoppen tillhandahåller betalas till klubbens swishkonto  123 042 88 47.

Den personal som finns i eller kring hallen är oftast upptagen med träning på banorna och vi kan av praktisk skäl därför inte erbjuda möjligheten att betala kontant eller via faktura.

Så här gör du när du vill handla i shoppen eller exvis hämta en omsträngad racket:

Ta den vara du vill köpa/betala för
Betala till klubbens swishkonto (123 042 88 47)

Bålsta tennis klubb drivs som en ideell verksamhet och är mycket beroende av de intäkter som kan genereras.

Pga av detta är det givetvis självklart att alla kommer ihåg att betala för det man köper i shoppen.

Om du har synpunkter på något av ovanstående så vänder du dig till styrelsen, inte till den tränarpersonal som finns i hallen.

Styrelsen kan nås på telefon eller via SMS på nummer: 070-2661924 (dygnet runt)

Tack för visad förståelse
Styrelsen Bålsta TK.

INFORMATION KRING TERMINSSLUT, KM, SAMT TERMIN 3-INFO

Hej alla duktiga tenniselever, föräldrar och alla ni andra.

Denna vecka är den sista ordinarie träningsveckan (17/4-23/4) för tennisen för vårterminen.

Nästa vecka är KM-vecka (mer info är utmailat), dvs så är det inga ordinarie träningar men KM ingår i den ordinarie träningsplaneringen. Ni som är intresserade av att anmäla er till KM kan göra det på anslagstavlan på klubben. Om man inte är intresserad av att spela klubbmästerskapet kan träna själva på sin ordinarie tid (OBSERVERA! EJ OM DER REGNAR/SNÖAR, DÅ SPELAS UTETÄVLINGEN INNOMHUS)

Information kring termin 3 är även det utmailat. Termin 3 är för alla som vill förlänga terminen med fyra träningstillfällen och separat anmälan sker via info@balstatk.se

Med vänliga hälsningar

Marcus

Städ och vältardag på utebanorna

Vi kommer på lördag den 8/4 mellan kl 10-15 ha vår städdag inför tävlingsstart på våra utebanor den 24/4

Grillen är tänd så vi grillar lite korv och umgås. Några saker vi skall göra är att välta våra banor, sätta upp vindskyd, nät på banorna, rensa ogräs mm

Ta med krattor och ett glatt humör

Väl mött önskar klubben

 

Angående tränarsituationen i Bålsta TK

Bålsta TK har under de senaste åren varit mycket starkt bemannat med tre heltidsanställda tränare vilka alla tre också varit mycket erfarna och välutbildade.
Under det senaste året har två av dessa tränare av olika anledningar valt att lämna klubben för nya utmaningar.

Klubben bedriver förnärvarande sin verksamhet med chefstränaren (Marcus Krebs) och han har till sitt förfogande fn ytterligare ett par assisterande tränare med god tennis erfarenhet.
Utöver detta kompletteras dessa avlönade tränare med en handfull ideella krafter (”föräldrar/medlems tränare”)

Sedan årsstämman i början av mars 2017 har Bålsta TK en ny styrelse och denna jobbar fn mycket fokuserat på att tillsammans med Chefstränaren Marcus Krebs sätta formerna för såväl verksamheten som bemanningen av densamma.

Under våren 2017 kommer man som medlem/spelare i Bålsta TK ev. märka av ovanstående även om klubben gör sitt yttersta för att minimera effekterna av den rådande situationen. Vår ambition är att från hösten 2017 helt ha satt formerna för verksamheten och löst bemanningsfrågan.

Huvuddelen av bemanningen kommer framledes att utgöras av kvalificerad och utbildad tenniskompetens men det kommer också finnas utrymme för visst komplement i form av ideella krafter där tenniskompetensen är aningen lägre.
Är du en sådan kraft som känner att du kan avsätta några timmar i veckan på att vara hjälptränare eller kanske känner någon som är intresserad av att bidra till klubbens verksamhet på kort eller lång sikt så hör gärna av dig till styrelsen eller direkt till marcus@balstatk.se

RM VINNARNA!!!

Stort grattis till klubbens duktiga juniorer, Felica Abdel-Daim och William Nyman som knep två 1:a priser och ett 3:e i regionsmästerskapen som spelades i Västerås. Regionen består av Dalarna, Gästrikland, Uppland och Västmanland. Båda två är uttagna till klubbens SM-resa i April tillsammans med Albin Jansson och Alexander Engholm. SM går av stapeln i Göteborg den 8:e april.

Felicia Abdel-Daim

Felicia Abdel-Daim

William Nyman

William Nyman