Avgifter

 

Bollskola, 3-6 år Avgift våren 2018
1 x 30 minuter/vecka 940 kr
2 x 30 minuter/vecka 1 780 kr
Barn och ungdomstennis, 6-17 år
1 x 40 minuter/vecka 1 250 kr
2 x 40 minuter/vecka 2 375 kr
3 x 40 minuter/vecka 3 375 kr
4 x 40 minuter/vecka 4 375 kr
5 x 40 minuter/vecka 5 375 kr
6 x 40 minuter/vecka (Maxtaxa) 6 375 kr
Vuxentennis, från 17 år
1 x 60 minuter/vecka 2 500 kr
2 x 60 minuter/vecka 4 750 kr
3 x 60 minuter/vecka 6 750 kr
4 x 60 minuter/vecka 8 750 kr
Medlemsavgift Per år
Familj 700 kr
Junior, upp till 17 år 300 kr
Senior, från 17 år 400 kr

OBS! För att vara med i någon form av klubbspel måste medlemsavgift erläggas!