Avgifter

Minitennis (2013 eller yngre)
1 x 40 minuter/vecka
2 x 40 minuter/vecka

Barn och Ungdomstennis (2003-2012)
1 x 40 minuter/vecka
2 x 40 minuter/vecka
3 x 40 minuter/vecka
4 x 40 minuter/vecka
5 x 40 minuter/vecka
6 x 40 minuter/vecka
7 x 40 minuter/vecka
8 x 40 minuter/vecka (Maxtaxa)

Vuxentennis (2002 och äldre)
1 x 60 minuter/vecka
2 x 60 minuter/vecka
Söndagar 09:00-10:00

Pris/Termin
1 170kr
2 160kr


1 440kr
2 700kr
3 710kr
4 680kr
5 400kr
5 940kr
6 300kr
6 480kr


2 610kr
5 040kr
2 175kr