Avgifter

Minitennis (2015-2017)
1 x 40 minuter/vecka. – 1500kr

Barn och Ungdomstennis (2003-2015)
1 x 40 minuter/vecka – 1690kr
2 x 40 minuter/vecka – 2950kr
3 x 40 minuter/vecka – 4150kr
4 x 40 minuter/vecka – 5140kr
5 x 40 minuter/vecka – 5950kr
6 x 40 minuter/vecka – 6350kr
7 x 40 minuter/vecka – 6600kr
8 x 40 minuter/vecka (Maxtaxa) – 7000kr

Vuxentennis (2002 och äldre)
1 x 60 minuter/vecka – 2900kr
Söndagar 09:00-10:00